O FIRMIE

Witamy na stronie internetowej Biura Obsługi Inwestycji E&M Projekt.
Nasza firma specjalizuje się przygotowaniem dokumentacji projektowej głównie branży sanitarnej.
Wykonujemy projekty sieci, przyłączy i instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacji,
klimatyzacji a także projekty kotłowni oraz centralnego ogrzewania.
Nasi klienci mogą skorzystać z usług kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierujemy robotami budowlanymi oraz prowadzimy nadzory autorskie.
Ponadto oferujemy kompleksową obsługę z zakresu przygotowania dokumentacji projektowej dla obiektów
budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, usługowym,
użyteczności publicznej oraz przemysłowym. W naszej pracowni dokonujemy adaptacji projektów gotowych
dostosowując do istniejących warunków terenowych. Pomagamy we wszelkich procedurach urzędowych
zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.

OFERTA

Biuro Obsługi Inwestycji E&M Projekt specjalizuje się głównie w działalności projektowej, a także nadzorach w zakresie inwestycji budowlanych i inżynieryjnych. Prowadzimy pełny zakres usług projektowych od koncepcji poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego. Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.
Biuro oferuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do decyzji o pozwoleniu na budowę, przez obsługę geodezyjną, kierowanie robotami a kończąc na pozwoleniu na użytkowanie.
Wykonujemy kompleksowe usługi projektowe z zakresu:
 • sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • sieci i przyłączy ciepłowniczych
 • sieci i przyłączy gazowych
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • instalacji gazowych
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • kotłowni
 • projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • projektów budynków usługowych
 • projektów budynków przemysłowych i magazynowych
 • projektów budynków i obiektów dla rolnictwa
 • projektów rozbudowy, przebudowy, remontów i modernizacji wszelkich obiektów budowlanych
 • adaptacji projektów gotowych
 • projektów zagospodarowania terenu
 • inwentaryzacji, ekspertyz
  technicznych i ocen stanu technicznego obiektów budowlanych
 • audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków

KONTAKT Z NAMI

Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie!

Właśnie tutaj się znajdujemy!

KONTAKT Z NAMI

LOKALIZACJA I DANE FIRMY
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
E&M PROJEKT ROGOWSKI MARCIN
78-550 Czaplinek, ul. Żuławska 1

 

TELEFON KONTAKTOWY
Tel. (+48) 517-270-460


ADRES EMAIL